Stĺpce
Riadky

Celkové hodnotenie

> 90 %
výborný hotel
80 % - 90 %
veľmi dobrý hotel
70 % - 80 %
dobrý hotel
60 % - 70 %
uspokojivý hotel
50 % - 60 %
neuspokojivý hotel
< 50 %
problémový hotel

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec neodporúča
Počet hotelov: 622
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021.
Tabuľku je možné zoradiť podľa bodovaných kritérií, celkového skóre a názvu hotela.
↑↓ Názov hotelaInformácieHodnotenie
IČO↑↓ Úroveň
Veľmi dobré
31414958
Výborné
46093966
Veľmi dobré
36858749
Výborné
36845981
Výborné
45669678
Veľmi dobré
36833304
Výborné
Veľmi dobré
35851155
Veľmi dobré
36819492
Neuspokojivé
35720654
Výborné
31320589
Výborné
17973660
Výborné
35948906
Výborné
35870362
Dobré
46179097
Veľmi dobré
31399282
Neuspokojivé
35929464
Veľmi dobré
47358114
Výborné
34144790
Výborné
36535818
Veľmi dobré
36359661
Veľmi dobré
00683191
Výborné
Veľmi dobré
Veľmi dobré