Stĺpce

Základné informácie

Riadky

Celkové hodnotenie

>= 90 %
Výborné
80 % - 90 %
Veľmi dobré
70 % - 80 %
Dobré
60 % - 70 %
Uspokojivé
50 % - 60 %
Neuspokojivé
< 50 %
Problémové

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec nepodporúča
Počet zariadení: 916
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021, novembri 2021 - februári 2022 a októbri - decembri 2022.
Typ↑↓ Názov zariadeniaInformácieHodnotenie
IČO↑↓ Úroveň
Hotel
45339856
Dobré
Hotel
31414958
Výborné
Hotel
52080790
Veľmi dobré
Hotel
53485556
Veľmi dobré
Hotel
36858749
Výborné
Golf
42121116
Veľmi dobré
Hotel
36845981
Výborné
Hotel
45669678
Dobré
Hotel
36833304
Výborné
Hotel
45339856
Dobré
Hotel
35851155
Dobré
Hotel
36819492
Problémové
Hotel
35918624
Dobré
Hotel
50369229
Veľmi dobré
Hotel
31320589
Výborné
Hotel
17973660
Výborné
Akvapark
36482609
Veľmi dobré
Akvapark
36768014
Veľmi dobré
Akvapark
48079405
Výborné
Akvapark
44820313
Výborné
Akvapark
31711669
Výborné
Akvapark
35827289
Problémové
Akvapark
46384677
Veľmi dobré
Akvapark
36719170
Výborné
Akvapark
47566159
Výborné