Stĺpce

Základné informácie

Riadky

Celkové hodnotenie

>= 90 %
Výborné
80 % - 90 %
Veľmi dobré
70 % - 80 %
Dobré
60 % - 70 %
Uspokojivé
50 % - 60 %
Neuspokojivé
< 50 %
Problémové

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec nepodporúča
Počet zariadení: 109
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal v januári až apríli 2024.
Typ↑↓ Názov zariadeniaHodnotenieHodnotiace kritériá
↑↓ ÚroveňHodnotenie komisie
Odpoveď↑↓ BodyVysvetlenie
Lyžovanie
Dobré
s veľkými výhradami
4
zdroj
Lyžovanie
Veľmi dobré
bez výhrad
10
zdroj
Lyžovanie
Výborné
bez výhrad
10
zdroj
Lyžovanie
Veľmi dobré
bez výhrad
10
zdroj
Lyžovanie
Výborné
bez výhrad
10
zdroj
Lyžovanie
Výborné
bez výhrad
10
zdroj
Lyžovanie
Veľmi dobré
bez výhrad
10
zdroj
Lyžovanie
Dobré
so strednými výhradami
6
zdroj
Lyžovanie
Výborné
bez výhrad
10
zdroj
Lyžovanie
Uspokojivé
s veľkými výhradami
4
zdroj
Lyžovanie
Výborné
bez výhrad
10
zdroj
Lyžovanie
Výborné
bez výhrad
10
zdroj
Lyžovanie
Výborné
bez výhrad
10
zdroj
Lyžovanie
Výborné
bez výhrad
10
zdroj
Lyžovanie
Veľmi dobré
bez výhrad
10
zdroj
Lyžovanie
Výborné
bez výhrad
10
zdroj
Lyžovanie
Výborné
bez výhrad
10
zdroj
Lyžovanie
Výborné
bez výhrad
10
zdroj
Lyžovanie
Veľmi dobré
so strednými výhradami
6
zdroj
Lyžovanie
Výborné
bez výhrad
10
zdroj
Lyžovanie
Výborné
bez výhrad
10
zdroj
Lyžovanie
Veľmi dobré
s malými výhradami
8
zdroj
Lyžovanie
Výborné
bez výhrad
10
zdroj
Lyžovanie
Výborné
bez výhrad
10
zdroj
Lyžovanie
Výborné
bez výhrad
10
zdroj