Stĺpce
Riadky

Celkové hodnotenie

> 90 %
výborný hotel
80 % - 90 %
veľmi dobrý hotel
70 % - 80 %
dobrý hotel
60 % - 70 %
uspokojivý hotel
50 % - 60 %
neuspokojivý hotel
< 50 %
problémový hotel

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec neodporúča
Počet hotelov: 622
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021.
Tabuľku je možné zoradiť podľa bodovaných kritérií, celkového skóre a názvu hotela.
↑↓ Názov hotelaInformácieHodnotenie
Obec↑↓ Úroveň
Bratislava
Veľmi dobré
Nitra
Výborné
Bratislava
Veľmi dobré
Nitra
Výborné
Púchov
Výborné
Vrakúň
Veľmi dobré
Košice
Výborné
Bratislava
Veľmi dobré
Donovaly
Veľmi dobré
Vysoké Tatry
Neuspokojivé
Bratislava
Výborné
Bratislava
Výborné
Púchov
Výborné
Bratislava
Výborné
Bratislava
Dobré
Štúrovo
Veľmi dobré
Vysoké Tatry
Neuspokojivé
Bratislava
Veľmi dobré
Partizánske
Výborné
Piešťany
Výborné
Komárno
Veľmi dobré
Bratislava
Veľmi dobré
Bratislava
Výborné
Bratislava
Veľmi dobré
Bratislava
Veľmi dobré