Stĺpce
Riadky

Celkové hodnotenie

> 90 %
výborný hotel
80 % - 90 %
veľmi dobrý hotel
70 % - 80 %
dobrý hotel
60 % - 70 %
uspokojivý hotel
50 % - 60 %
neuspokojivý hotel
< 50 %
problémový hotel

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec neodporúča
Počet hotelov: 624
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021.
Tabuľku je možné zoradiť podľa bodovaných kritérií, celkového skóre a názvu hotela.
↑↓ Názov hotelaHodnotenieHodnotiace kritériá
↑↓ ÚroveňDlhy a nedoplatky
↑↓ BodyVysvetlenie
Veľmi dobré
Výborné
1,1
počet týždňov s nenulovým dlhom: 7 => body: 7/10
priemerný nenulový dlh: 1 572 € => body: 4/10
výsledný bodový zisk: 1.1 b.
zdroj
Veľmi dobré
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Výborné
zdroj
Výborné
1,4
počet týždňov s nenulovým dlhom: 2 => body: 9/10
priemerný nenulový dlh: 537 € => body: 5/10
výsledný bodový zisk: 1.4 b.
zdroj
Veľmi dobré
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Výborné
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Veľmi dobré
Veľmi dobré
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Neuspokojivé
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Výborné
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Výborné
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Výborné
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Výborné
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Dobré
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Veľmi dobré
1,4
počet týždňov s nenulovým dlhom: 1 => body: 9/10
priemerný nenulový dlh: 672 € => body: 5/10
výsledný bodový zisk: 1.4 b.
zdroj
Neuspokojivé
0,7
počet týždňov s nenulovým dlhom: 15 => body: 6/10
priemerný nenulový dlh: 34 032 € => body: 1/10
výsledný bodový zisk: 0.7 b.
zdroj
Veľmi dobré
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Výborné
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Výborné
1,6
počet týždňov s nenulovým dlhom: 1 => body: 9/10
priemerný nenulový dlh: 64 € => body: 7/10
výsledný bodový zisk: 1.6 b.
zdroj
Veľmi dobré
1,5
počet týždňov s nenulovým dlhom: 1 => body: 9/10
priemerný nenulový dlh: 253 € => body: 6/10
výsledný bodový zisk: 1.5 b.
zdroj
Veľmi dobré
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Výborné
zdroj
Veľmi dobré
Veľmi dobré