Stĺpce

Základné informácie

Riadky

Celkové hodnotenie

>= 90 %
Výborné
80 % - 90 %
Veľmi dobré
70 % - 80 %
Dobré
60 % - 70 %
Uspokojivé
50 % - 60 %
Neuspokojivé
< 50 %
Problémové

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec nepodporúča
Počet zariadení: 916
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021, novembri 2021 - februári 2022 a októbri - decembri 2022.
Typ↑↓ Názov zariadeniaHodnotenieHodnotiace kritériá
↑↓ ÚroveňDlhy a nedoplatky
↑↓ BodyVysvetlenie
Hotel
Dobré
0,64
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 143 => body: 0,32 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 12519 € => body: 0,32 z 1
zdroj
Hotel
Výborné
0,91
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 72 => body: 0,51 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 4422 € => body: 0,4 z 1
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
2
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: bez dlhu => body: 1 z 1
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
2
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: bez dlhu => body: 1 z 1
zdroj
Hotel
Výborné
2
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: bez dlhu => body: 1 z 1
zdroj
Golf
Veľmi dobré
2
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: bez dlhu => body: 1 z 1
zdroj
Hotel
Výborné
0,88
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 25 => body: 0,56 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 4529 € => body: 0,31 z 1
zdroj
Hotel
Dobré
1,57
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 1 => body: 0,99 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 548 € => body: 0,58 z 1
zdroj
Hotel
Výborné
0,83
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 107 => body: 0,4 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 2463 € => body: 0,43 z 1
zdroj
Hotel
Dobré
0,64
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 143 => body: 0,32 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 12519 € => body: 0,32 z 1
zdroj
Hotel
Dobré
1,86
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 1 => body: 0,99 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 10 € => body: 0,86 z 1
zdroj
Hotel
Problémové
1,43
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 2 => body: 0,98 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 2265 € => body: 0,46 z 1
zdroj
Hotel
Dobré
1,52
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 6 => body: 0,97 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 883 € => body: 0,56 z 1
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
1,34
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 15 => body: 0,89 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 2095 € => body: 0,45 z 1
zdroj
Hotel
Výborné
1,28
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 4 => body: 0,97 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 17411 € => body: 0,31 z 1
zdroj
Hotel
Výborné
1,41
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 5 => body: 0,97 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 3559 € => body: 0,45 z 1
zdroj
Akvapark
Veľmi dobré
0,78
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 124 => body: 0,5 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 32603 € => body: 0,28 z 1
zdroj
Akvapark
Veľmi dobré
0,77
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 160 => body: 0,28 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1497 € => body: 0,49 z 1
zdroj
Akvapark
Výborné
1,43
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 10 => body: 0,9 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 679 € => body: 0,54 z 1
zdroj
Akvapark
Výborné
0,92
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 64 => body: 0,55 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 5679 € => body: 0,37 z 1
zdroj
Akvapark
Výborné
2
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: bez dlhu => body: 1 z 1
zdroj
Akvapark
Problémové
1,12
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 35 => body: 0,72 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 3507 € => body: 0,4 z 1
zdroj
Akvapark
Veľmi dobré
0,81
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 92 => body: 0,47 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 13447 € => body: 0,35 z 1
zdroj
Akvapark
Výborné
1,68
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 1 => body: 0,99 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 70 € => body: 0,69 z 1
zdroj
Akvapark
Výborné
0,55
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 103 => body: 0,25 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 6304 € => body: 0,3 z 1
zdroj