Stĺpce

Základné informácie

Riadky

Celkové hodnotenie

> 90 %
Výborné
80 % - 90 %
Veľmi dobré
70 % - 80 %
Dobré
60 % - 70 %
Uspokojivé
50 % - 60 %
Neuspokojivé
< 50 %
Problémové

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec nepodporúča
Počet zariadení: 917
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal vo februári - máji 2021 a novembri 2021 - februári 2022.
Typ↑↓ Názov zariadeniaHodnotenieHodnotiace kritériá
↑↓ ÚroveňDlhy a nedoplatky
↑↓ BodyVysvetlenie
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Výborné
1,1
počet týždňov s nenulovým dlhom: 7 => body: 7/10
priemerný nenulový dlh: 1 572 € => body: 4/10
výsledný bodový zisk: 1.1 b.
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Hotel
Výborné
zdroj
Golf
Veľmi dobré
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Hotel
Výborné
1,4
počet týždňov s nenulovým dlhom: 2 => body: 9/10
priemerný nenulový dlh: 537 € => body: 5/10
výsledný bodový zisk: 1.4 b.
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Hotel
Výborné
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
Hotel
Veľmi dobré
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Hotel
Neuspokojivé
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Hotel
Veľmi dobré
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Hotel
Výborné
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Hotel
Výborné
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Hotel
Výborné
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Akvapark
Výborné
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Akvapark
Veľmi dobré
0,8
počet týždňov s nenulovým dlhom: 31 => body: 3/10
priemerný nenulový dlh: 645 € => body: 5/10
výsledný bodový zisk: 0,8 b.
zdroj
Akvapark
Výborné
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Akvapark
Výborné
1,7
počet týždňov s nenulovým dlhom: 3 => body: 8/10
priemerný nenulový dlh: 5 € => body: 9/10
výsledný bodový zisk: 1,7 b.
zdroj
Akvapark
Výborné
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Akvapark
Problémové
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Akvapark
Veľmi dobré
0,9
počet týždňov s nenulovým dlhom: 10 => body: 7/10
priemerný nenulový dlh: 19 687 € => body: 2/10
výsledný bodový zisk: 0,9 b.
zdroj
Akvapark
Výborné
2
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
zdroj
Akvapark
Výborné
1,3
počet týždňov s nenulovým dlhom: 4 => body: 8/10
priemerný nenulový dlh: 975 € => body: 5/10
výsledný bodový zisk: 1,3 b.
zdroj